Србија

СРБИЈА

Компанија на Алкалоид АД Скопје, којашто има погон за производство во Србија за потребите на локалниот пазар. Компанијата има тим за маркетинг и за продажба, којшто врши етичка промоција на готовиот производ на Алкалоид АД Скопје на фармацевтскиот пазар во Србија.

КОНТАКТ

Телефон: + 381 11 3679 070
Факс: + 381 11 3679 071
e-mail: office@alkaloid.co.rs
Лице за контакт: Игор Петров
www.alkaloid.rs

АДРЕСА

Alkaloid d.o.o.
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd, Serbia

Kомпанија одговорна за увоз на производи на Алкалоид АД Скопје, што Алкалоид АД Скопје ги произведува во Република Македонија. Компанијата обезбедува дистрибуција на производите до големопродажниот пазар во Србија.

КОНТАКТ

Телефон: + 381 11 3679 070
Факс: + 381 11 3679 071
e-mail: veledrogerija@alkaloid.co.rs
Лице за контакт: Игор Петров
www.alkaloid.rs

АДРЕСА

Alkaloid Veledrogerija d.o.o. Beograd
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd, Serbia