САД

САД

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје којашто е задолжено за маркетинг и за промоција на производите на Алкалоид АД Скопје во САД, вклучувајќи ја промоцијата на производите од Good Nature (органски чај), како и за бизнис-развој на проекти во делот фармација.

КОНТАКТ

Телефон: + 1 614 939 9488 
Факс: + 1 614 939 9498
e-mail: vstavroff@alkaloid.com.mk
e-mail: vstavroff@alkaloidusa.com
Лице за контакт: Вера Ставроф

AДРЕСА

Alkaloid USA LLC.
6535 West Campus Oval
Suite 130, New Albany
Ohio 43054, USA