Обраќање од генералниот директор

ОБРАЌАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР/ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

 

2019 година ја обележаа различни предизвици во геополитичките текови, а овие предизвици неизбежно се одразија на националните економски перформанси.  Деловните резултати на Алкалоид, како и економската клима во нашата земја не може да се перцепираат одделно од глобалните трендови и случувања во регионот.

РЕЗУЛТАТИ

Наспроти сите објективни и субјективни предизвици, компанијата успеа да генерира позитивни финансиски резултати во своето работење, вложувајќи вонредни напори и мерки на безбедност во секојдневното работење. Постигнавме вкупна консолидирана продажба во износ од МКД 11.102.808.123, што претставува пораст од 13% во споредба со минатата година. Нашата индивидуална нето добивка изнесуваше  МКД 1.015.259.965 и бележи раст од 18%.

35% од нашата продажба е ефектуирана на домашниот пазар, додека 65% претставува извоз, од кои 33% се реализирани на пазарите на ЈИЕ, 20%  во Западна Европа, 9% во Русија и ЗНД, а 3% на останатите пазари.

БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ

Според податоците на Македонската берза, акциите на Алкалоид во текот на 2019 година повторно беа меѓу најтргуваните и најликвидните акции.

Алкалоид АД Скопје, како една од водечките компании на Македонската берза, во редовното берзанско работење учествуваше со тргувани МКД 858.143.446, што претставува 16,61% од вкупниот промет регистриран на првиот официјален пазар на Берзата во 2019 година.

Цената на акциите на Алкалоид АД Скопје се движеше од МКД 8.200 до МКД 11.901, во просек  МКД 9.501, што претставува раст од 18,11% од просечната цена на акцијата во однос на 2018 година.

НОВИ ПОТФАТИ

2019 година беше обележана и со трендот на проширување на одобренијата за ставање во промет на лекови и започнување на нови проекти. Алкалоид реализираше повеќе од 59 проекти за надворешно и внатрешно лиценцирање ширум светот. Добивме 131 одобренија за ставање во промет фармацевтски производи и 347 за медицински помагала и додатоци во исхраната.

ИНВЕСТИЦИИ

И во 2019 година цврсто останавме на линија на компаниската политка за континуирано инвестирање. Инвестициите во производни капацитети, истражување и развој, нови технологии, знаење и пробив на нови пазари и натаму ќе бидат високо на нашата агенда. Во 2019 година вкупните инвестиции на компанијата изнесуваа МКД 1.091.632.000.

Во поголемите инвестициски проекти во текот на годината спаѓаат адаптирање и надградување на фармацевтските производни капацитети за цврсти дозни форми, зголемување на акционерскиот капитал во нашите подружници во Белград и Љубљана, како и започнување на проектот за енергетска ефикасност за гасификација на производната локација во општина Ѓорче Петров.

КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Активностите за општествена одговорност, како една од главните карактеристики на компанијата и како главен приоритет во оперативната агенда, продолжија со силен интензитет и во текот на 2019 година.

По деветти пат вработените во компанијата, под покровителство на фондацијата „Трајче Мукаетов“, се здружија на уште еден хуманитарен настан за да соберат  МКД 1.255.844,  средства наменети за граѓанското здружение О2-  Иницијатива за заштита на животната средина. Дванаесетта година по ред Фондацијата „Трајче Мукаетов“ им доделува стипендии на талентираните студенти по медицина и фармација на Државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Седумдесет и пет од 500 приматели на стипендии (74 дипломирани студенти на фармација и 5 на медицина) веќе ја започнаа својата кариера во Алкалоид во службите на Профитниот центар Фармација.

ПЕРСПЕКТИВИ

Неизвесноста на годината што доаѓа претставува голем предизвик и одговорност  со кои треба да се носат сите управни органи и вработени во компанијата. Економскиот напредок, според некои предвидувања, повторно ќе биде во сенката на геополитиката. Очекуваме многу предизвици и локално и глобално. Имајќи го сето тоа предвид, мораме да бидеме пофлексибилни, да реагираме брзо и да бидеме спремни да носиме паметни одлуки. Мораме да се прилагодиме на сите промени: како поединци, во рамките на нашите тимови и како компанија, воопшто.

Алкалоид има за цел и натаму да претставува извонреден пример за врвен квалитет на процесите, добро обучени и мотивирани вработени, стандарди што се компатибилни со светските регулативи во индустријата и производи што се високо конкурентни и со право присутни во близу 40 земји во светот.

 

Живко Мукаетов
Генерален директор/Претседател на управниот одбор