Контактирајте нѐ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Никола Ефтимов – Менаџер за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-044
E-mail: neftimov@alkaloid.com.mk

Нина Јаниќевиќ – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-162
E-mail: njanicevic@alkaloid.com.mk

Марина Волканоска – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-122
E-mail: mvuckovska@alkaloid.com.mk

Сандра Бошначки – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-162
E-mail: sboshnachki@alkaloid.com.mk

Тане Мургоски – Соработник за Човечки ресурси
Телефон: +389(0) 2 3104-128
E-mail: tmurgoski@alkaloid.com.mk