Изјава на Генералниот директор/Претседател на управниот одбор на Алкалоид АД Скопје за N1 Србија

Изјава на Генералниот директор/Претседател на управниот одбор на Алкалоид АД Скопје за N1 Србија