Бугарија

БУГАРИЈА

Kомпанија на Алкалоид АД Скопје во Бугарија коjaшто е одговорна за етички маркетинг и за промоција на производите на Алкалоид АД Скопје.

КОНТАКТ

Телефон: + 359 28 08 10 81
e-mail: office@alkaloid.bg
Лице за контакт: Горан Кадиев

АДРЕСА

Alkaloid EOOD Sofia
Nikola Y. Vaptsarov Blvd.51-A, fl. 4
1407 Sofia