Албанија

АЛБАНИЈА

Претставништво на Алкалоид АД Скопје во Албанија коешто е одговорно за етички маркетинг и за промоција на производите на Алкалоид АД Скопје.

КОНТАКТ

Телефон: + 355 42 42 29 55
e-mail: efida@alkaloid.com.mk
Лице за контакт: Емира Фида

АДРЕСА

Alkaloid sh.p.k
Rruga e Dibres Pallati 10 ; Shk. 1 ; Kati 6 ; Apartamenti 12 
Tirana
Albania