Пријава за несакани реакции на лек

Информации за пријавувачот

Информации за лицето коешто добило несакана реакција на лек

Информации за несаканата реакција на лекот

Информации за сомнителниот (суспектниот) лекИстовремена употреба на други лекови и медицинска историја


CAPTCHA
*Ве молиме пополнете ги сите задолжителни полиња