Фармација

Козметика

Билкарство

Хемија

Фармакопејски хемикалии

 

Производна палета на хемикалии во согласност со Ph Eur, а по желба и во договор со корисниците со USP, BP, Ph YU и др., кои наоѓаат широка примена во производните процеси во фармацевтската и во козметичката индустрија, како и  во галенските лаборатории.

BADEMOVO MASLO BP 88 1000 ml
BENZOEVA K-NA/BENZOIC ACID PHJ IV 250 g
BIZMUT(III)GALAT BAZICEN (SUBG.) PHJ IV 25 kg
BIZMUT(III)GALAT BAZICEN (SUBG.) PHJ IV 1000 g
BIZMUT(III)NITRAT BAZICEN PHJ IV 1000 g
BIZMUT(III)NITRAT BAZICEN (SUBNITR.) PHJ IV 25 kg
BORNA K-NA/BORIC ACID Ph Eur  1000 g
CETACEUM 500 g
CINK OKSID/ZINC OXIDE Ph Eur  1000 g
DI-NATRIUM TETRABORATx10H2O PHJ IV 25 kg
DI-NATRIUM TETRABORATx10H2O Ph Eur  1000 g
DIETIL ETER Ph Eur  BP  200 l
DIETIL ETER Ph Eur  BP 1000 ml
ETANOL/ETHANOL Ph Eur  1000 ml
ETANOL/ETHANOL Ph Eur  10 l
ETANOL/ETHANOL 70% PHJ IV 10 l
ETANOL/ETHANOL 70% PHJ IV 1000 ml
GLICERIN/GLYCEROL PHJ IV 200 l
GLICERIN/GLYCEROL PHJ IV 10 l
GLICERIN/GLYCEROL PHJ IV 1000 ml
JOD RESUBLIMIRAN Ph Eur  250 g
KALIUM HLORID/POTASS. CHLORIDE Ph Eur  25 kg
LANOLIN PHJ IV 10 kg
LIMONSKA K-NA/CITRIC ACID Ph Eur  25 kg
LIMONSKA K-NA/CITRIC ACID Ph Eur  1000 g
LIMONSKA K-NA 20% R-R 10 l
MAGNEZIUM HLORIDx6H2O Ph Eur  25 kg
MAGNEZIUM SULFATx7H2O Ph Eur  1000 g
MENTHOL DAB 500 g
NATRIUM ACETAT/SOD. AC.x3H2O Ph Eur  BP 25 kg
NATRIUM BENZOAT Ph Eur  BP 25 kg
NATRIUM BENZOAT/SODIUM BENZOA. Ph Eur  1000 g
NATRIUM HIDROGEN KARBONAT Ph Eur  1000 g
NATRIUM HIDROGEN KARBONAT Ph Eur  25 kg
NATRIUM HLORID/SOD. CHLORIDE Ph Eur  25 kg
PARAFIN BEL CVRST DAB 5 kg
PARAFIN LESEN TECEN Ph Eur  1000 ml
PARAFIN LESEN TECEN Ph Eur  5 l
PROPILEN GLIKOL DAB 1000 ml
RAZREDEN VODORODEN PEROXYD 3% 1000 ml
REZORCIN/RESORCINOL Ph Eur  1000 g
RICINUSOVO MASLO Ph Eur  5 l
SALICILNA K-NA/SALICYLIC ACID Ph Eur  1000 g
SALICILNA K-NA/SALICYLIC ACID 25 kg
STEARINSKA K-NA PHJ IV 1000 g
TALK/TALC Ph Eur  1000 g
TALK/TALC Ph Eur  25 kg
VASELINUM ALBA PHJ IV (BEL VAZELIN)10 kg
VODORODEN PEROXYD 35% Ph Eur  EMBALG 50 l
VODORODEN PEROXYD 30% Ph Eur  EMBALG 50 l
VODORODEN PEROXYD 30% Ph Eur  10 l
VODORODEN PEROXYD 30% Ph Eur  1000 ml