Фармакопејски хемикалии

Во оваа група производи опфатени се фармакопејските хемикалии произведени во согласност со Ph. Eur., BP, USP, DAB и со други фармакопејски квалитети. Производствената програма е во согласност со барањата на REACH и на GHS.

 • БАДЕМОВО МАСЛО BP 88 1000 ml/ 5 l/ 10 l
 • БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА Ph. Eur. 250 g
 • БИЗМУТ (III) ГАЛАТ БАЗИЧЕН Ph. Eur. 1000 g/ 5 kg/ 25 kg
 • БИЗМУТ (III) НИТРАТ БАЗИЧЕН Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • БОРНА КИСЕЛИНА Ph. Eur. 1000 g
 • ЦЕТАЦЕУМ 500 g
 • ЦИНК ОКСИД Ph. Eur. 1000 g/ 5 kg/ 25 kg
 • Д(+)-ГЛУКОЗА монохидрат Ph. Eur. 1000 g/ 5 kg/ 10 kg
 • Д(+)-ГЛУКОЗА монохидрат BP, DAB, Ph. Eur., USP kg
 • ДИНАТРИУМ ТЕТРАБОРАТ декахидрат Ph. Eur. 1000 g/ 5 kg/ 10 kg/ 25 kg
 • ДИЕТИЛ ЕТЕР Ph. Eur., BP 1000 ml/ 50 l
 • ЕТАНОЛ АПСОЛУТЕН Ph. Eur. 1000 ml/ 50 l
 • ЕТАНОЛ 70% Ph. Eur. 1000 ml/ 10 l/ 50 l
 • ЕТАНОЛ 96% Ph. Eur. 1000 ml/ 10 l/ 50 l/ 1000 l
 • ГЛИЦЕРОЛ Ph. Eur. 1000 ml/ 10 l/ 50 l
 • ГЛИЦЕРОЛ 85% Ph. Eur. 5 l/ 10 l
 • ГЛИЦЕРОЛ 99,5% Ph. Eur. 5 kg/ 10 kg
 • ЈОД ресублимиран Ph. Eur. 250 g
 • КАЛЦИУМ ХЛОРИД 40% р-р Ph. Eur. 50 l
 • КАЛИУМ ХЛОРИД Ph. Eur. 25 kg
 • ЛАНОЛИН Ph. Eur. 10 kg
 • ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • МАГНЕЗИУМ ХЛОРИД хексахидрат Ph. Eur. 1000 g
 • МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ хептахидрат Ph. Eur. 1000 g
 • МЕНТОЛ DAB 500 g
 • НАТРИУМ БЕНЗОАТ Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • НАТРИУМ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • НАТРИУМ ХЛОРИД Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • ПАРАФИН БЕЛ ЦВРСТ DAB 5 kg/ 25 kg
 • ПАРАФИН ЛЕСЕН ТЕЧЕН Ph. Eur. 1000 ml/ 5 l
 • ПАРАФИНСКО МАСЛО Ph. Eur. 10 l
 • 2-ПРОПАНОЛ Ph. Eur. 1000 ml/ 50 l
 • ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ DAB 1000 ml
 • РЕЗОРЦИН Ph. Eur. 1000 g
 • РИЦИНУСОВО МАСЛО Ph. Eur. 1000 ml/ 5 l/ 10 l
 • САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • СРЕБРО НИТРАТ Ph. Eur. 50 kg
 • СРЕБРО НИТРАТ Ph. Eur., USP 50 kg
 • СТЕАРИНСКА КИСЕЛИНА Ph. Eur. 1000 g
 • ТАЛК Ph. Eur. 1000 g/ 25 kg
 • ВАЗЕЛИН Ph. Eur. 10 kg
 • ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД 30% Ph. Eur. 1000 ml/ 10 l/ 50 l/ 1000 l
 • ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД 35% Ph. Eur. 50 l/ 1000 l

Асортиманот, освен наведениот, е флексибилен и релативно бргу можe да се развиваат нови производи.